Regler

Generelt: Ryd op, hold orden, og sørg for at samle klatter på anlægget. 

Baner:

Springbomme skal altid hæves fra jorden efter brug

Holdere samles i de sorte spande. Sikkerhedsholderne på stativet

Regler i ridehallen 

  • Max. 5 ekvipager i hallen af gangen
  • Porten åbnes med forsigtighed, og du tager størst mulig hensyn til andre
  • Op- og afsidning foregår på midten, eller ved ”bordet” i hjørnet til mindst mulig gene for øvrige ryttere
  • Alle rider venstre mod venstre

Longering

Må kun finde sted, når du er alene i ridehallen, eller efter aftale med andre ryttere

Du skal altid jævne banen med riven efter longering.

Springning

Under 18 år

Tilladt ved undervisning, eller i følgeskab med forældre eller værge.

Over 18 år

Tilladt ved undervisning, eller i følgeskab med anden person over 18 år.

 

Springning udelukkende efter aftale og under hensyntagen til andre ryttere.

Springmateriale sættes altid på plads efter brug.

Du skal altid jævne banen med riven efter du har sprunget.

 

Løse heste

Er tilladt såfremt hallen ikke bruges til ridning

Bruges der springmateriale til løsspringning, skal dette sættes på plads

Du skal altid jævne banen med riven efter du har haft løs hest.

 

  • Rygning er IKKE tilladt i ridehallen.
  • Du samler altid klatter, senest inden du forlader hallen.
  • Sluk lyset og luk porten, hvis du er den sidste der forlader hallen.
  • Vis hensyn, og hjælp hinanden med at overholde reglerne

 

 

Sikkerhedsvejledning 2020

Generelt:

Klubben anbefaler at ingen - hverken børn eller voksne færdes alene til hest på anlægget

Klubben anbefaler medlemmer at have en mobiltelefon med sig (NB! Der kan være dårlig forbindelse i hallen!)

Alle, uanset alder, bærer godkendt ridehjelm under ridning

Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov ol. om hånden eller livet

Ingen fører en hest uden trense eller træktov

Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

Ingen anvender sporer uhæmmet

Alle der underviser i klubben, skal godkendes af bestyrelsen

Enhver aktivitet i stalden og klubbens øvrige faciliteter bør ske under hensyntagen til hestens  foder-, flok- og flugtinstinkt

 

Opbinding af heste:

                  Uden opsyn: Heste uden opsyn må udelukkende opbindes i trailer eller stald.

                  Med opsyn: Heste under opsyn må opbindes til trailer eller i stald.

                  Heste må ALDRIG opbindes til hegn, rækværk, plankeværk, bygninger ol. 

Specielt ved springning:

Udenfor undervisning:

                  Alle under 18 år: Skal have følgeskab af forældre eller værge

                  Alle over 18 år: Skal have følgeskab af min. en anden person over 18 år.

                 

Alle under 18 år skal anvende springvest ved springning, og alle over 18 år opfordres hertil.

Stald

Heste i spiltovene skal være bundet op i to træktove

Heste må ikke passere hinanden i gangen

 

Ridehal og baner

Alle rider med godkendt ridehjelm

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning

Alle under 18 år benytter springvest ved springning. Øvrige medlemmer opfordres hertil.

Reglerne for ridehal og baner følges uden undtagelse.

Tilskuere må ikke opholde sig på baner og i ridehal, udover de dertil indrettede pladser og arealer.

Mobiltelefon må ikke benyttes til hest

Alle medvirker til at holde baner og stald ryddet for springmateriel, bomholdere mm.

 Terræn:

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning.

Færdselsloven overholdes, og regler for ridning i trafikken følges og der udvises hensyn til andre trafikanter.

Klubben anbefaler at pårørende informeres ved ridning i terrænet.

 

Fold:

Hvis klubbens baner, folde eller ridehal benyttes til løsspringning eller andet, som kræver løse heste skal følgende regler følges:

En person må kun føre en hest ad gangen.

Hesten skal som minimum være udstyret med, og føres i grime og træktov.

Ved træning med mere end en løs hest, må hestene først slippes, når alle er klar hertil.

 

Ved ulykker:

Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald nødvendig hjælp

Ring 112 og oplys om, hvad der er sket, hvor der er sket, hvor mange der er kommet til skade, hvor du ringer fra og oplys om eventuelt specielle forhold. (HUSK! Forklar vejen til klubben gennem byen!)

 

Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation.

Giv almindelig samt psykisk førstehjælp og bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen tager over.

Alle ulykker evalueres med henblik på fremtidig forebyggelse og evt. behov for ændring i sikkerhedsvejledning.

Vigtigst af alt; Forebyg at ulykker opstår, kend og følg sikkerhedsanvisningerne.

 

Rygning er forbudt i ridehal, stald og klubhus.

(Der er opstillet en metalspand ved indgangen til klubhuset til "skodder")

 

Forholdsregler ved brand

Der forefindes slange tilsluttet vand samt spande i kælderen under klubhuset, samt vandhane i ridehallen, og på toilet og i køkken i klubhuset.

Evakuer bygning og område om muligt

Tilkald hjælp

Sluk eller begræns branden hvis muligt - luk alle døre og vinduer.

Ved tilskadekomne: følg regler for førstehjælp.