Referat fra Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Bestyrelsesmøder 2020

Referat fra bestyrelsesmøder 2019

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra bestyrelsesmøder 2018

Referat fra generalforsamling 2018